medlemskap

© Copyright 2015. All Rights Reserved

Medlemskontingent, aktivitetsavgift og andre prissatser

 

Medlemskontingent:

Årsmøtet bestemte av medlemskontingenten for alle medlemmer skal være på 300 kr.

 

Aktivitetsavgift:

Aktivitetsavgiften er en årlig avgift for aktive medlemmer i klubben.

Den skal betales i tillegg til medlemskontingenten.

 

Aktivitetsavgiften for sportsdykkere inkluderer:

•Dykketurer i klubbregi

•Fri bruk av klubbhuset med tilgang til nøkkel (ikke lagringsplass for utstyr).

•Fri bruk av klubbens båt og båthenger (drivstoff ikke inkludert).

•Fri bruk av kompressor og annet utstyr klubben besitter.

•Medlemskap i Norges dykkerforbund

•Tilgang til å bruke Alfheim svømmehall sammen med fridykkerne de uker de trener der.

 

Ordinær:800 kr

Studenter og unge under 26 år er:500 kr

 

 

Aktivitetsavgiften for fridykkere inkluderer:

•Trening på Alfheim svømmehall

•Tilgang til klubblokalet

•Tilgang til å bruke båt og båthenger ved fridykking med klubbregi (drivstoff til båt kommer i tillegg).

•Bruk av klubbens utstyr.

•Medlemskap i Norges dykkerforbund

 

Fridykker uansett alder ½ år: 250 kr

Fridykker uansett alder 1 år 500 kr

Familierabatt:-100 kr pr familiemedlem

 

 

 

Priser på andre tjenester:

Ikke-medlemmer kan fylle luft og være med på dykketurer med klubbens båt.

 

Prissatser for dette er:

 

Ikke-medlem luftfylling:Kr 75,-

Ikke-medlem båttur:kr 75,-

 

 

Beløp betales inn på:

- faktura sendt på mail gjennom egen profil på "min idrett".

- eller kontonr: 9484 06 50205